Školní kalendář

 • 28/05 [08:30] Školní část přijímacích zkoušek - OSP, ústní pohovory
 • 29/05 Šavuot – škola je zavřená
 • 01/06 Maturita – státní didaktické testy – M, Aj
 • 02/06 Maturita – státní didaktické testy – Čjl
 • 03/06 Rozdílové zkoušky - 7.Z a 9.Z
 • 06/06 [08:30] Školní část přijímacích zkoušek - OSP, ústní pohovory
 • 09/06 Přijímací zkoušky do primy - státní - Čj, M
 • 10/06 Ústní maturity - začátek - 10.–15. června
 • 21/06 Vysvědčení e-školy
 • 22/06 Obhajoby seminárních prací (do 25. června)
 • 30/06 Ukončení školního roku (vysvědčení)


Novinky