Zápis do 1. třídy

Vážení zájemci o naši 1. třídu,

dovolte mi informovat vás o podrobnostech letošního zápisu.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili přihlášku/registraci a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 13. března 2020. Přihlášku naleznete níže.

Po obdržení přihlášky Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu. Nebude tedy již nutné čekat hodiny v přeplněných prostorách se stresujícími se dětmi.

S sebou si, prosím, přineste rodný list zapisovaného dítěte (a váš občanský průkaz/pas).

(Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na základní školu je výsledkem správního řízení (§ 36, § 46 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) školského zákona. Tato rozhodnutí se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy (www.lauder.cz). O přijetí bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (zákon 500/2004, §71, odst. 1, 3). Rozhodnutí o přijetí se považují za oznámená dnem zveřejnění.)

Níže naleznete kritéria pro přijímání do 1. třídy ZŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termíny zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

  • 6. dubna 2020 (14:00–18:00)
  • Náhradní termín: 27. dubna 2020 (14:00–18:00)

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2020/21

Den otevřeného vyučování 2019/20 v ZŠ

  • 4. prosince 2019 (8:30–14:00)

Den otevřených dveří 2019/20 v ZŠ

  • 4. prosince 2019 (14:00–18:00)


Novinky