Zápis do MŠ

Přijetí a zápis do MŠ probíhá obvyklým způsobem. Rodiče dětí mohou v opodstatněných případech žádat o přijetí svého dítěte i v průběhu školního roku.

Prosíme vás, abyste předem vyplnili níže přiloženou registraci/přihlášku a doručili ji do školy – osobně (sekretariát školy) či elektronicky (skola@lauder.cz). Nejpozději do 9. dubna 2021.

V dubnu před zápisem (pokud jsme obdrželi registraci) Vám vygenerujeme kód, pod kterým se přihlásíte do on-line tabulky a zvolíte si pro Vás optimální čas zápisu v rozmezí 12:30–18:00. V den zápisu, 4. května 2021, prosím přijďte osobně do školy. K zápisu přineste občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost zapisovaného dítěte je vítaná, ale není nutná. Výsledky přijímacího řízení škola uveřejní nejpozději do 30 dnů od data zápisu.

Níže naleznete kritéria pro přijímání do MŠ a registraci/přihlášku k vyplnění.

Termín zápisu pro školní rok 2021/22

  • 4. května 2021 (12:30–18:00)

ONLINE Den otevřených dveří 2020/21 v MŠ

Dokumenty k zápisu pro školní rok 2021/22Novinky