Rozcestníky k svátkům

Školní padlety s návody, informacemi, kvízy, výtvarnými pracemi, výukovými videi...

Padlet s podzimními svátky
Roš hašana, Jom kipur, Sukot
Jomhaacmautový padlet
Jom ha-acmaut
Pesachový padlet
Pesach
Purimový padlet
Purim
Tu bi-švatový padlet
Tu bi-švat
Chanukový padlet
Chanuka


Novinky