Přijímací zkoušky na gymnázium

Základní informace:

  • kód oboru: 79-41-K/81
  • název oboru: gymnázium
  • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
  • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) do primy (z 5. tříd) se uskuteční v dubnu 2022 (1. a 2. termín), školní část zkoušky (motivační pohovor) bude přibližně ve stejných termínech.
  • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od 5. října do 5. dubna) každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2021/22 na gymnáziu

  • 1. prosince 2021 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2021/22 na gymnáziu

  • 1. prosince 2021 (14:00–18:00)
  • 25. ledna 2022 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/23

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (dvě části):

  • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
  • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)

Délka testů: matematika 85 minut, český jazyk 70 minut. Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis "Proč právě naše škola?" (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 35 %, M (stát) = 35 %, ústní pohovor (škola) = 30 %.Novinky