Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od října do dubna), každé úterý 14:30–16:10

S ohledem na uzavření škol v důsledku epidemie COVID-19 platí následující:

 • nový termín jednotné přijímací zkoušky určí MŠMT, reálně konec května či červen
 • budou se konat nejdříve 14 dní po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na SŠ
 • obsah jednotné přijímací zkoušky by se měnit neměl – tedy český jazyk a matematika
 • největší plánovaná změna: Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pro naše uchazeče to znamená, že s ohledem na fakt, že k nám se psali na 2. termín, tak budou konat přijímací zkoušky na jiných školách (kromě těch, kteří si zvolili jen jednu školu). Uchazeči budou mít jen jeden pokus. Přijímací zkoušky se budou psát na škole číslo 1 na přihlášce. ALE výsledky obdrží obě školy. Volit teda půjde mezi oběma školami.
 • termín školní části bude zveřejněn ve stejném čase jako od MŠMT. Půjde o dva dny ústních pohovorů. Termínově těsně předcházející jednotné přijímací zkoušce. Vždy ráno bude od 8:30 test OSP pro všechny uchazeče, kteří ten den dělají ústní pohovor. A pak budou celý den probíhat ústní pohovory. Vše bude v pozvánce, kterou budeme zasílat, jakmile stát určí termíny zkoušek.

Den otevřeného vyučování 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (14:00–18:00)
 • 29. ledna 2020 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů

Test z matematiky trvá 70 minut, český jazyk a OSP 60 minut každý. Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis „Proč právě naše škola?“ (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky