Přijímací zkoušky na gymnázium

 • kód oboru: 79-41-K/81
 • název oboru: gymnázium
 • lékařské potvrzení na přihlášce na LŠ není zapotřebí
 • státní písemná část zkoušky (ČjL a M) a školní písemná část zkoušky (OSP) do primy (z 5. tříd) se uskuteční dne 17. 4. 2020 (2. termín 1. kola), v době 1. termínu 1. kola (16. 4. 2020) je svátek Pesach, prosíme proto všechny zájemce, aby si na 1. termín napsali druhou ze škol, kam se hlásí (pokud se jinam hlásí). Zájemci, kteří nemohou ke zkouškám v době Pesachu přijít, dodají dané škole omluvenku (nejlépe zdravotní důvody) a vykonají zkoušku v náhradním termínu 13. května 2020. Výsledky se berou jako rovnocenné s výsledky v prvním kole.
 • školní ústní část zkoušky (motivační pohovor) do primy (z 5. tříd) se uskuteční dne 20. dubna 2020 (pondělí) a 21. dubna 2020 (úterý). Zájemci si mohou vybrat.
 • pořádáme PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a češtiny (od října do dubna), každé úterý 14:30–16:10

Den otevřeného vyučování 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (8:30–14:00)

Dny otevřených dveří 2019/20 na gymnáziu

 • 4. prosince 2019 (14:00–18:00)
 • 29. ledna 2020 (14:00–18:00)

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/21

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme primu – jednu třídu osmiletého gymnázia o 20 žácích.

Přijímací zkoušky jsou:

a) písemné (tři části):

 • zkouška z českého jazyka – zajišťuje stát (Cermat)
 • zkouška z matematiky – zajišťuje stát (Cermat)
 • test obecných studijních předpokladů

Test z matematiky trvá 70 minut, český jazyk a OSP 60 minut každý. Mezi testy je přestávka.

b) motivační ústní pohovor, zaměřený na specifika naší školy. Součástí ústního (motivačního) pohovoru je motivační dopis „Proč právě naše škola?“ (může psát uchazeč, rodiče i ve spolupráci) o délce 200–300 slov – prosíme o dodání spolu s přihláškou (lze fyzicky nebo elektronicky – skola@lauder.cz)

Celkové pořadí žáků bude stanoveno na základě výsledků přijímacích testů.

Všechna kritéria přijímacího řízení jsou ohodnocena v procentech úspěšnosti a konečné pořadí bude stanoveno na základě celkového procentního zisku.

Kritéria pro přijetí

Uchazeč musí mít v testech z Čj a M minimální úspěšnost 30 %. Při stanovování pořadí mají jednotlivé složky následující váhu: Čj (stát) = 30 %, M (stát) = 30 %, OSP = 20 %, ústní pohovor (škola) = 20 %.

Jednotné přijímací zkoušky

Ukázky testů CERMATuNovinky