Harmonogram maturit 2019/2020

Časový harmonogram

S ohledem na zavření škol (Covid-19) je řada termínů změněna, některé zcela zrušeny, u některých se teprve čeká...

Mezní termín volby maturitních předmětů 29. listopadu 2019
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Čj) zrušeno
Mezní termín odevzdání matur. prací z Žs 26. dubna 2020
Písemná část maturit (školní – Aj, Fj, He) květen 2020
Poslední zvonění květen 2020
Písemná část maturit (státní – slohová práce z Aj, Fj) květen 2020
Studijní volno od 9. dubna 2020
Písemná část maturit (státní – didaktické testy) květen/červen 2020
Ústní část maturit (školní + státní) červen 2020

Seznam maturitních předmětů profilové části 2019/2020Novinky