Informace k výuce 2. stupně a G

od 8. 6. 2020

Platby v jídelně

na červen

Informace k výuce 1. stupně

od 25. 5. 2020

Výsledky zápisu

do MŠ (2020/21)

Přijímačky

informace

Výsledky zápisu

do 1. třídy ZŠ

  • 28/05 08:30 Školní část přijímacích zkoušek - OSP, ústní pohovory
  • 29/05   Šavuot – škola je zavřená
  • 01/06   Maturita – státní didaktické testy – M, Aj
  • 02/06   Maturita – státní didaktické testy – Čjl
  • 03/06   Rozdílové zkoušky - 7.Z a 9.Z
  • 06/06 08:30 Školní část přijímacích zkoušek - OSP, ústní pohovory

Zápisy a přijímací zkoušky